nsystem wylewki tynki

Instalacje Elektryczne

Instalacje elektryczne Katowice

Instalacje elektryczne to nieodłączny element każdego budynku.
Nasze instalacje wykonujemy
w budynkach biurowych, halach przemysłowych oraz domach jednorodzinnych. Naszym klientom oferujemy zarówno wykonanie projektu instalacji, specjalistyczne doradztwo techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jak i pozostałych instalacji kablowych wykonywanych w budynkach.

W ramach oferowanych usług zapewniamy wykonanie:

 1. » instalacje elektryczne wewnętrzne,
 2. » przyłącza kablowe budynków,
 3. » instalacje odgromowe i uziemiające,
 4. » instalacje oświetleniowe,
 5. » rozdzielnice, szafy i tablice rozdzielcze,

oraz pomiary:

 1. » ochrony przeciwporażeniowej,
 2. » rezystancji izolacji,
 3. » zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 4. » ciągłości PE i małych rezystancji,
 5. » stanu instalacji odgromowych,
 6. » prób funkcjonalnych instalacji.

Posiadamy stosowne uprawnienia potrzebne powykonywania prac remontowych, konserwacyjnych
i pomiarowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Oprócz instalacji elektrycznych wykonujemy pozostałe instalacje wewnętrzne budynków. Zakres tych instalacji został opisany w dziale INSTALACJE TELETECHNICZNE.